На дребно Цени при абонамент
2.80 лв. 2.40 лв.
3.00 лв. 2.60 лв.
3.40 лв. 2.90 лв.
3.60 лв. 3.10 лв.
4.00 лв. 3.50 лв.
4.50 лв. 4.00 лв.
5.00 лв. 4.50 лв.
5.60 лв. 5.00 лв.
6.00 лв. 5.50 лв.
6.50 лв. 6.00 лв.
7.00 лв. 6.50 лв.
7.50 лв. 7.00 лв.
8.00 лв. 7.50 лв.
9.00 лв. 8.50 лв.
10.00 лв. 9.50 лв.
11.00 лв. 10.50 лв.
12.00 лв. 11.50 лв.
13.00 лв. 12.50 лв.
14.00 лв. 13.00 лв.
15.00 лв. 14.00 лв.
16.00 лв. 15.00 лв.
17.00 лв. 16.00 лв.
18.00 лв. 17.00 лв.
19.00 лв. 18.00 лв.
20.00 лв. 19.00 лв.

ПРИ ПОКУПКА НА СТОКА С ЦЕНА НАД 20.00 ЛВ. АБОНАТИТЕ ЗАПЛАЩАТ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН АРТИКУЛ С 10 % ОТСТЪПКА !!!